Investering

Revisorerna har i en skrivelse ställt ett antal frågor till kommunstyrelsen när det gäller hur beslut fattas om investeringar. Revisionen gjorde 2016 en granskning av investeringsprocessen, som ledde till att fullmäktige beslutade om en ny policy för investeringar. I en ny översiktlig granskning i år, kan konstateras att det tar lång för lång tid att få fram beslutsunderlag. Vi pekar på att det krävs bättre prioriteringar mellan investeringar i kommunen såväl som inom bolagen och att kostnaden jämförs med det totala investeringsutrymmet. Slutligen menar vi at investeringar som föreslås på politisk nivå ska utredas lika noggrant som andra investeringar. 

  • Publicerat: 2018-12-13 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?