Beräkning av Lokalkostnader inom skola

Granskningen syftar till att bedöma om BUS-nämnden och gymnasienämnden har ändamålsenliga rutiner för att beräkna sina lokalkostnader, vilket har betydelse för ersättning till fristående skolor. Rapporten konstaterar att riktlinjer behöver tas fram för hur beräkningen ska göras. Nämnderna måste förvissa sig om att ersättningen följer förändringar i lagstiftning och i utslag domstolar. Kunskapen om hur beräkningen är genomförd är alltför personbunden.  Vid granskningstillfället saknades förklaringar till vissa antaganden i beräkningarna. Hur ersättningen har beräknats måste vara helt transparent.

  • Publicerat: 2019-02-11 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?