Tekniska nämndens servicefunktioner

Under 2017 ändrades organisationen inom samhällsbyggnadsnämnden. Syftet var att anpassa verksamheten efter kundernas behov och förväntningar. Granskningen har fokuserat på måltidservice och VA-enheten. Vi bedömer att det finns en tillfredsställande styrning och uppföljning av måltidsverksamheten. När det gäller VA-enheten ser vi ett antal brister: inga utvärderingar av kundnöjdhet, svag ekonomisk uppföljning av enskilda VA-projekt och svårtolkad VA-taxa. Vi efterfrågar bättre uppföljning inför bolagiseringen, viktigt för att i framtiden kunna bedöma om kvalitet och ekonomi har förändrats positivt i det nya bolaget.

  • Publicerat: 2018-12-10 av annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?