Övriga granskningsrapporter 2018

Granskning av förstudie av kommunens fastighetsunderhåll

Granskning av förstudie av kommunens lokalförsörjningsprocess

Granskning av intern kontroll av mutor och oegentligheter

Granskning av Stadsvapnets AB:s ledningsansvar

Granskning av kommunens skogsbruk

Granskning av partneringavtal

Kommunen har slutit ett så kallat partneringavtal med ett byggföretag och revisorerna har skickat en skrivelse till tekniska nämnden och kommunstyrelsen med frågor om detta. Bakgrunden är att partneringupphandling är ett nytt sätt för kommunen att genomföra större byggprojekt på och revisionen har bedömt att det innebär en förhöjd risk.  

  • Publicerat: 2018-11-22 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?