Så används dina skattepengar

Fördelning av skattepengarna.

Nettokostnaden för kommunal verksamhet var 60 626  kronor per invånare för 2014. Med nettokostnad per invånare avses verksamhetens intäkter minus verskamhetens kostnader delat med invånareantalet. Fördelningen av nettokostnaden, delat med invånarantalet den 1 november 2014 ser ut enligt följande:

Omsorgsnämnd, 35 %

Nämnd för barn, ungdom och skola, 31 %

Gymnasienämnd, 8 %

Kommunstyrelse, 7 %

Teknisk- och fritidsnämnd, 8 %

Socialnämnd, 6 %

Övriga, 5 %

  • Publicerat: 2015-06-17 av annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?