Tyck till om Stortorget

Rapport rörande resultat av enkäten ”Tyck om Karlshamns torg”

 Bakgrund

Karlshamns koalition har gett kommunkansliet i uppdrag att ta in synpunkter från allmänhet, företagare med flera kring hur torget ska bevaras och utvecklas. Kommunkansliet har genom en enkät kallad ”Tyck om Karlshamns torg” tagit in synpunkter och 625 personer har besvarat enkäten, både via webben och via pappersenkäter. Ett antal personer har även valt att skicka in separata skrivelser där man mer i detalj har presenterat hur man vill att torget ska bevaras och/eller utvecklas.

Sammanfattning

Flertalet av de personer som besvarat enkäten besöker torget ungefär 1-2 gånger per vecka och syftet med besöket är framför allt att handla samt att möta människor. Torget används även till promenader och som pausplats, invånare och besökare stannar till och njuter av blommorna, glass, stämningen och folklivet.

Det som invånarna är mest nöjda med rörande torget är torghandeln, samlingspunkten Böljelek, parkeringsmöjligheterna, att torget är en stor öppen yta som fungerar som mötesplats. Många uppskattar möjligheten att sitta ner och njuta av folklivet, blommorna och planteringarna och ser torget som en oas. Man uppskattar även möjligheten att kunna ta sig en glass eller en fika och ser torget som stadens hjärta.

Det invånarna däremot inte tycker är bra med torget är framför allt torgpaviljongen, man tycker den är ful och otrivsam. Många saknar en riktig restaurang eller ett fik. Det ska serveras riktig mat, inte snabbmat. Man saknar även en fin uteservering. Invånarna tycker även att det är för många parkeringsplatser på torget, de som ligger närmast paviljongen och Böljelek bör flyttas mot Flaggenhuset anser man. Vidare tycker man att de offentliga toaletterna i paviljongen är ofräscha. Man anser att det är för få sittplatser och för lite grönska/planteringar på torget. Torghandlarnas fordon förfular tycker man, torghandeln bör bli mer enhetlig. Vidare tycker invånarna att det är folktomt på torget efter det att torghandeln stängt för dagen, torget är ingen mötesplats sen eftermiddag/kvällstid och det tycker man är synd. Slutligen tycker de som besvarat enkäten att torget är omysigt, tråkigt och kalt samt att belysningen är dålig

På frågan om invånarna saknar något på Karlshamns torg anger drygt 60 % att de saknar vissa funktioner/viss service. Det man saknar är framför allt en bra restaurang eller ett mysigt fik, man vill inte ha pizza/kebab. Invånarna önskar även en fin uteservering (även kvällstid/vintertid, delvis inglasad och uppvärmd), en vacker torgpaviljong, gärna med takterrass samt fler uteserveringar kring torget. Man önskar fler sittplatser och dessa ska vara mysiga, inbjudande, sköna, lummiga, med bord, gärna vid Drottninggatan där det inte finns sittplatser idag. Vidare önskar invånarna fler och fräschare toaletter med skötbord i paviljongen. Man önskar även mer grönska/planteringar, gärna även vintergrönt.

Synpunkter från hela kommunen finns representerade i enkätsvaren då svar inkommit från alla delar av kommunen. Det är främst invånare i centrala Karlshamn som har besvarat enkäten, följt av invånare i Asarum, Rosenkällan/Vägga/Dalgången, Högadal/Gustavsborg/Prästslätten samt Mörrum.

Invånare i alla åldrar har besvarat enkäten och flest svar har inkommit från invånare i åldersspannet 61-70 år. Gällande könsfördelningen på svaren är det flest kvinnor som besvarat enkäten.

Rapporten överlämnades för politiskt ställningstagande den 2 oktober 2016. Rapport och sammanställning av svaren finns att ta del av här uppe till höger.

  • Publicerat: 2017-10-19 av annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?