Europeiska Unionen – ”Förenade i mångfalden”

Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i den Europeiska Unionen (EU) som är ett unikt ekonomiskt och politiskt partnerskap. EU bildades i efterdyningarna av andra världskriget och syftet var att knyta Europas länder närmare varandra genom ökat ekonomiskt samarbete. Därefter har EU expanderat geografiskt till att idag bestå av 27 europeiska medlemsländer med sammanlagt runt 500 miljoner invånare. Även samarbetets omfattning och inriktning har utvecklats i takt med att EU:s institutioner tilldelats beslutanderätt inom allt fler områden på bekostnad av den nationella nivån.

På Karlshamns EU-sidor finns kortfattad information om EU:s viktigaste strategidokument, EU:s institutioner och organ samt om beslut och påverkan. Använd gärna länkarna för mer omfattande information.

  • Publicerat: 2017-06-26 av annika.henesey@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?