Projekt i Karlshamn

Karlshamns kommun medverkar antingen som projektägare eller som samarbetspartner i ett stort antal projekt som helt eller delvis finansieras av EU. På Karlshamns internationella plattform finns information och länkar som ger stöd. Använd länken till höger.

Vad är ett projekt?

Ett projekt definieras av behovet av att uppnå uppställda mål med begränsade resurser (budget och personal) och inom en definierad tidsram. Alla stadier av projektets livscykel bedöms utifrån huruvida de uppnådda resultaten motiverar de resurser som används och om den verksamhet som bedrivits verkligen bidrar till att uppfylla målen. Huvuduppgiften för projektledningen är att planera och styra projektgruppen att nå projektets mål med de tilldelade medlen (INTERACT).

Karlshamns kommun arbetar ofta med verksamhetsutveckling i projektform. Finansiärer av dessa projekt kan vara: EU, Region Blekinge, Länsstyrelsen, Finsam, Energimyndigheten, Trafikverket etc.

Utveckling av projektidéer bör ske utifrån verksamhetens behov. EU-projekt ska vara innovativa utvecklingsprojekt som ger en extra dimension till det arbete som redan utförs och göra verksamheten effektivare och bättre. EU-projekt måste knyta an till målen för ökad konkurrenskraft, tillväxt, social sammanhållning och hållbar samhällsutveckling som finns på nationell, regional och lokal nivå.

Få hjälp med din projektidé

För att komma igång med projektet och hitta en mall och en bas att jobba med är det viktigt att fundera kring några centrala frågor som: Vilka problem eller utmaningar står vi inför? Vad är projektets mål och syfte? Vilken är projektets målgrupp?

Ta gärna kontakt med kommunens EU-samordnare för att utveckla din projektidé och att få hjälp att finna projektpartners.

  • Publicerat: 2017-06-26 av annika.henesey@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?