Svetly, Ryssland

Logga Svetly

Svetly är en stad i Kaliningradregionen i Ryssland vid Weichsel-bukten 30 km väster om Kaliningrad stad. Kaliningrad är en av Rysslands snabbast växande regioner. Kaliningrads strategiska geografiska läge och historiska bakgrund gör att regionen kan ses som en potentiell brobyggare mellan Ryssland och övriga Europa.

I Svetly kommun bor sammanlagt knappt 29 000 invånare fördelade på 11 tätorter. De största företagen som verkar i kommunen är inriktade på olja, energi, transport och fiske. I staden Svetly bor cirka 22 000 personer. Staden är en industristad med en oljehamn.

Andra veckan i juli firas Svetly-dagen. I samband med detta arrangeras en stor festival med kulturella inslag och sportaktiviteter. Till dessa dagar bjuds både lokala, nationella och internationella gäster in.

Samarbetet mellan Svetly och Karlshamn
Karlshamn förde under år 2000 och 2001 diskussioner med hamnstaden Svetly om att utveckla ett samarbete. Samarbetet påbörjades med grund i den svenska regeringens ambition att fler svenska kommuner ska etablera samarbete med kommuner i Kaliningradregionen. Ett samarbetsavtal tecknades med Svetly kommun i oktober 2007.

Karlshamns kommun och Svetly kommun beslutade i juli 2011 att vidareutveckla avsiktsförklaringen till ett vänortsavtal. Med avtalet förbinder sig båda parter att prioritera följande områden:

  • Erfarenhetsutbyte och utveckling av demokratifrågor och kommunal styrning på lokal nivå
  • Samarbete inom näringsliv och mellan frivilliga organisationer i kommunerna
  • Kultur, turism och idrott
  • Hamn och infrastrukturfrågor
  • Utbildnings och ungdomsutbyte
  • Hälsovård och sociala frågor
  • Utveckling av miljöarbete
  • Publicerat: 2012-07-05 av daniel.andre@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?