Social brottsprevention

Föräldrarna

Föräldrarna är de främsta brottsförebyggarna genom att ge sina barn normer, värderingar och tydliga gränser för vad som är tillåtet.

Skolan

Skolan fyller en viktig funktion vid sidan av lärandet. Med rätt metoder kan individen stärkas och få utveckla god självkontroll. Speciella projekt mot mobbning och skolk är viktiga inslag.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet är viktig för barn och ungdomars känsla av sammanhang och meningsfull sysselsättning. Bedrivs genom fritidsgårdar, föreningar och organisationer.

Tidig upptäckt - snabb handläggning

Bekämpa alkoholkonsumtionen

Bekämpa alkoholkonsumtionen eftersom vi vet att en person är mer benägen att begå brott under alkoholpåverkan än i nyktert tillstånd.

Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet såsom nattvandrande föräldrar och ungdomar som hjälper ungdomar, t ex Nattvandrarna i Karlshamn.

Social verksamhet

Social verksamhet i forma av riktade projekt.

Sprida kunskap

Sprida kunskap efter kartläggning och utvärderingsarbete.

  • Publicerat: 2012-06-27 av Webbredaktion
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?