Ungdomsråd

Ungdomsrådets syfte

Ungdomsrådet är ett forum där unga i Karlshamns kommun får en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen samt föra en direkt dialog med kommunens förtroendevalda politiker.

Syftet med ungdomsrådet är att ge unga inflytande i kommunens arbete och samtidigt användas som referensgrupp kring viktiga frågor i kommunens löpande utvecklingsarbete.
Ungdomarna i rådet ges möjlighet att påverka sin egen vardag, göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar i Karlshamns kommun.

Karlshamns kommun ser ett stort värde i att kunna ta tillvara på tankar och idéer från stadens ungdomar och öka ungas inflytande.

Ungdomsrådets organisation

Ungdomsrådet består av ungdomar i åldern 14-18 år som representerar elevråd och elevkårer på kommunens skolor, lokala politiker samt tjänstemän. Rådet möts i Rådhuset en gång i månaden med uppehåll under sommaren.

Dagordning för möten sätts i samråd med de ungdomar som deltar, och möjlighet att ta upp frågor och funderingar från skolornas elevråd finns. Exempel på punkter som tagits upp under 2017 är ungas deltagande och elevrådsorganets funktion, införandet av ny folkhälsopolicy samt hur unga kan påverka och ta del av samhällsplaneringsfrågor.

Vill du komma i kontakt med någon i ungdomsrådet eller har du en idé som du önskar lyfta med oss så finner du kontaktuppgifter nedan.

 

Kontaktuppgifter:

Per-Ola Mattsson, Kommunalråd(S) per-ola.mattsson@karlshamn.se

Jacob Clarin, representant från Vägga gymnasieskola jacob.clarin@utb.karlshamn.se

Jenny Andersson, Folkhälsostrateg  jenny.andersson@karlshamn.se

  • Publicerat: 2018-02-05 av leila.rudelius@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?