Tillstånd, blanketter och ansökningar

Här kan du hämta hem, fylla i samt skriva ut blanketter. Dessutom kan du spara de ifyllda blanketterna som vanliga dokument i din dator. Blanketterna är konstruerade för att användas i Adobe Acrobat Reader. Se information nedan om du ej har dessa program installerade i din dator. Blanketterna måste vara korrekt ifyllda för att kunna behandlas.

Du finner blanketter inom följande områden nedan:

 Hämta hem blanketter

  • Blanketterna presenteras i tabellform. Klicka på blankettens namn för att hämta hem blanketten till din dator. Detta kan ta en liten stund beroende på blankettens storlek och din Internetförbindelse.
  • Om du vill kan du spara blanketterna på din hårddisk eller i ett nätverk.

Fylla i och skriva ut blanketter

  • Blanketterna är försedda med ifyllnadsfält, vanligtvis markerade med grått. För att gå mellan de olika ifyllnadsfälten använder du Tab för att gå framåt och Shift+Tab för att gå tillbaka.
  • För att skriva ut blanketten, klicka på knappen för utskrift längst upp i knappraden eller välj Utskrift från Arkiv-menyn. Du kan även använda kortkommandot Ctrl+P.

Självservice och E-tjänster

Du vet väl om att du även kan använda vår självservice för att skicka in ansökningar och andra blanketter digitalt, direkt in i verksamheten? Självservice fungerar när som helst på dygnet och kan användas både på datorn och mobilen. Klicka här för att komma till Karlshamn Kommuns Självservice

Blanketter

Barnomsorg

Ansökan om barnomsorg, ändrat omsorgsbehov eller uppsägning, inkomstförfrågan och schema  

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Ansökan om lovfritidsplats

87 kB 2016-05-24

Bygg och hem

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Anmälan enligt plan- och bygglagen

1 MB 2018-12-11
pdf

Anmälan om installation av eldstad och rökkanal

1 MB 2018-12-11
pdf

Ansökan om anslutning till vatten och/eller avlopp

165 kB 2012-12-10
pdf

Ansökan om grävtillstånd

1013 kB 2018-12-11
pdf

Ansökan om lokaliseringsprövning, förhandsbesked

998 kB 2018-12-11
pdf

Ansökan om lov enligt plan- och bygglagen

1 MB 2018-12-11
pdf

Ansökan om planläggning - planbesked

1013 kB 2018-12-11
pdf

Ansökan om strandskyddsdispens

1013 kB 2018-12-11
pdf

Ansökan om trädfällning

497 kB 2018-03-12
pdf

Beställning av nybyggnadskarta

1 MB 2018-12-11
pdf

Kontrollansvarig

977 kB 2018-12-11
pdf

Kontrollplan för små åtgärder, information

609 kB 2016-12-20
pdf

Kontrollplan för små ändringar och åtgärder

1004 kB 2018-12-11
pdf

PM-planprocessen nya PBL med planbesked, standard, utökat rev 2015-05-22

433 kB 2015-06-15

Räddningstjänsten

Länk till Räddningstjänstens blanketter 

Fritid och föreningar

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Ansökan Bygdestöd för hemsida 2017.pdf

92 kB 2017-03-08
pdf

Ansökan Projektstöd för hemsida 2017.pdf

109 kB 2017-03-08
pdf

Administrations och lokalbidragsansokan

158 kB 2017-08-18
pdf

Aktivitets- och grundbidragsansökan Aktivitetsbidragsansökan Grundbidragsansökan Ansökan

147 kB 2017-08-18
pdf

Anmälan om föreningsbildande

97 kB 2013-02-11
pdf

Ansökan om aktivitets- och grundbidrag

148 kB 2017-09-27
pdf

Ansökan om bygdestöd

79 kB 2015-01-13
pdf

Ansökan om lokal för idrottsändamål

174 kB 2013-02-11
pdf

Ansökan om Projektpeng Ansökan om bidrag till mindre projekt för samhällsföreningar som man inte får annat bidra för. Till exempel hembygdsdagar

106 kB 2015-07-14
pdf

Bygdestöd Ansökan om bygdestöd till samhällsföreningar om max 2000 kronor

93 kB 2015-07-14
pdf

Båtplatsansökan

29 kB 2013-02-11
pdf

Investeringsbidragsansokan

253 kB 2017-08-18
pdf

Lotteriansökan för lotteri enligt §17

90 kB 2013-02-11
pdf

Lotteriredovisning

112 kB 2013-02-11
pdf

Nyhetsbrev juni 2016 Nyhetsbrev från Landsbygdsutvecklarna i Blekinge

1 MB 2016-06-13
pdf

Regler för bidrag till ungdomsföreningar Regler för bidrag till ungdomsföreningar

661 kB 2014-06-24
pdf

Rekvisition av investeringsbidrag (003)

341 kB 2017-08-18
pdf

Öppet Hus Öppet Hus

476 kB 2015-11-18

Anmäla förening till föreningskatalog

Lokalbokning för fritidslokaler

Kultur

Ansökan om årsanslag till kulturföreningar

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Ansökan om arrangemangsbidrag för kulturarrangemang

114 kB 2015-01-12

Vuxenutbildning och SFI

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Ansökan till SFI

94 kB 2014-01-27
pdf

Application SFI (in English)

90 kB 2014-01-27

Stöd och omsorg

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Blankett inkomstuppgifter 2018.pdf

85 kB 2018-04-10
pdf

Anmälan vid misstanke om att barn far illa - Anmälningsskyldiga

105 kB 2018-10-19
pdf

Anmälan vid misstanke om att barn far illa- privat

83 kB 2018-10-19
pdf

Ansökan kompiskort Blekinge

216 kB 2017-09-08
pdf

Ansökan om bistånd

118 kB 2017-04-06
pdf

Ansökan om bistånd till personer med psykiskt funktionsnedsättning 2017-09

59 kB 2018-09-18
pdf

Ansökan om ersättning för dubbla boendekostnader

53 kB 2013-11-20
pdf

Ansökan om fondmedel

98 kB 2017-08-08
doc

Ansökan om insatser enligt LSS

58 kB 2013-01-18
pdf

Ansökningsblankett om insatser enligt LSS 2018

53 kB 2018-03-14
pdf

Blankett Förenklad biståndsbedömning

333 kB 2014-03-20
doc

Blankett inkomstuppgifter

134 kB 2013-01-25
pdf

Blankett inkomstuppgifter

49 kB 2012-09-17
pdf

Synpunkter och klagomål - blankett

66 kB 2017-09-08
pdf

Uppföljningsrapport kontaktperson

29 kB 2012-09-06

För parkeringstillstånd handikappad ring 0454-814 00 för beställning av blankett. 

Överförmyndare

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

169 kB 2014-11-13
doc

Ansökan om uttag från spärrat konto

172 kB 2012-12-13
docm

Ansökan till Tingsrätten Anhörig Ansökan till Tingsrätten Anhörig

29 kB 2016-10-03
pdf

Ansökan Tingsrätten - egen Ansökan Tingsrätten - egen

121 kB 2016-10-03
doc

Arvodesanhållan Ensamkommande barn

54 kB 2013-04-03
pdf

Att fylla i års-, del- och sluträkning

129 kB 2013-04-08
pdf

Förenklad arbetsgivardeklaration

29 kB 2013-04-08
pdf

Förenklad arbetsgivardeklaration för privata tjänster

503 kB 2013-04-08
doc

Förteckning (över tillgångar och skulder)

284 kB 2012-12-13
pdf

Hjälpblankett för god man

16 kB 2013-04-08
xls

Kassabok

30 kB 2014-11-21
doc

Redogörelse Bilaga till årsredovisningen

349 kB 2012-12-13
doc

Specifikation över uppdrag, Ensamkommande barn

143 kB 2013-04-03
doc

Års-, del- och sluträkning

398 kB 2012-12-13

Övrigt

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Egenkontrollprogram Läkemedel.pdf

161 kB 2017-02-21
pdf

Ansökan om pausservering.pdf

143 kB 2016-11-10
pdf

Trafikanordningsplan_vid_vagarbeten.pdf

315 kB 2014-10-03
pdf

Egenkontrollprogram Tobak-Öl.pdf

167 kB 2017-02-21
pdf

Anmälan om kryddning av snaps och/eller lokal vid catering

143 kB 2016-11-10
pdf

Anmälan om provsmakning i egen lokal

142 kB 2016-11-10
pdf

Anmälan om serveringsansvarig personal

66 kB 2016-11-10
pdf

Anmälan om ändring i serveringstillstånd

150 kB 2016-11-10
pdf

Anmälan tobak, folköl och/eller receptfria läkemedel

354 kB 2017-02-21
pdf

Anställningsansökan

34 kB 2012-09-06
pdf

Ansökan gemensam serveringsyta

192 kB 2017-06-02
pdf

Ansökan om cateringtillstånd

138 kB 2016-11-10
pdf

Ansökan om grävtillstånd Ansökan om grävtillstånd med tillhörande anvisningar.

929 kB 2016-06-13
pdf

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

119 kB 2012-12-12
pdf

Ansökan om provsmakning i NY lokal

142 kB 2016-11-10
pdf

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten/slutet sällskap

107 kB 2016-11-10
pdf

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

78 kB 2016-11-10
pdf

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

136 kB 2016-11-10
pdf

Ansökan till kommunal vuxenutbildning

188 kB 2012-09-06
pdf

Avanmälan

137 kB 2016-11-10
pdf

Information till dig som vill ansöka om serveringstillstånd, försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

459 kB 2017-03-31
pdf

Restaurangrapport blankett

11 kB 2012-09-06
pdf

Riktlinjer

253 kB 2017-03-31

Östersjöfestivalen

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Anvisningar_samlingstält_rev20071011.pdf

72 kB 2013-02-15
pdf

Anvisningar för gasol (festivaler).pdf

111 kB 2013-02-15
pdf

Ansökan marknadsplats 2013.pdf

31 kB 2013-02-15
  • Publicerat: 2018-12-11 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
  • Etiketter: Blanketter,kontrollplan,Ansökan om bygglov,Bygglov,Ansökan om barnomsorg,Kontrollansvarig,Plan- och bygglag
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?