Foto: Annette Sandberg

Bostadsplanering för en växande kommun

2017-08-24 | Påverka
Blivande planarkitekterna Nanny Svensson och Viktor Brandt Johnson har under sommaren arbetat fram ett första utkast till en ny bostadsförsörjningsplan för Karlshamns kommun. − Om Karlshamn vill fortsätta växa behövs fler bostäder, gärna trygghetsboenden och marklägenheter, säger studenterna i sin rapport.

− Vår utgångspunkt har varit att skapa ett förankrat underlag till en ny bostadsförsörjningplan med genomförbara förslag, sa Nanny Svensson när hon presenterade resultatet inför tjänstemän och politiker. 

Arbetet fick godkänt med beröm! 

− Det är ett gediget arbete som kommer att vara ett värdefullt underlag för oss inför arbetet med den nya planen, säger Per-Ola Mattsson.

I Nanny Svenssons presentation av studentarbetet framgår det tydligt att det behövs fler bostäder om kommuen ska kunna upprätthålla en befolknngstillväxt på drygt 100 invånare per år. Per-Ola Mattsson (S), stadsarkitekt Emina Kovacic och kommundirektör Daniel Wäppling är mycket nöjda med studenternas arbete.

− Det har varit en spännande utmaning. Vi har studerat hur andra kommuner har gjort och försökt ta de bästa metoderna vi hittat för att skapa en så genomarbetad grund som möjligt. Naturligtvis är det svårt att avgränsa sig då bostadsförsörjning kan innefatta så mycket, men vi har försökt hålla balansen mellan mycket relevant fakta och ett lättförståeligt, inte allt för tungt format, säger Nanny Svensson och Viktor Brandt Johnson.

Karlshamn har vuxit och fortsätter att växa − om vi bygger

En ökande befolkning i Karlshamns kommun med cirka 100 fler invånare per år sedan 2017. Idag är vi 32 228 invånare i kommunen. Prognosen pekar på en ökning med drygt 100 invånare under kommande tioårsperiod. Många unga vuxna och äldre väljer att bo i Karlshamns stad. Många barnfamiljer bosätter sig i Asarum. Svängsta har en uppåtgående befolkningsutveckling medan befolkningsutveckling i Mörrum i stort sett har varit oförändrad sedan 2008. Studenternas analys bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Svängstas uppsving framgår tydligt i studenternas sammanställning. Den positiva befolkningsökningen under senare år beror på flera olika delar.

− Bland annat har satsningar på skola, skateing, utvecklng av matbutiken, fler företag och inte minst en mycket aktiv och kreativ samhällsförening bidragit till den positiva utveckingen i Svängsta, säger Per-Ola Mattsson. Och säkert bidrar även Sven Melanders kultursatsning!

Ett givande sommarjobb på Stadsmiljöavdelningen

− Nina och Viktor har arbetat under vår semesterperiod. Detta har ställt höga krav på självständigt arbete. Jag är imponerad över deras insats −  ett arbete som vi kommer att ha stor nytta av, säger Emina Kovacic, chef för Stadsmiljöavdelningen.

− Jag har ett år kvar på min masterutbildning nu och det känns väldigt värdefullt att få verklighetsförankra det man lärt sig och känna att man arbetar med riktiga projekt. Jag och Nanny som arbetat tillsammans har lite olika utbildningsbakgrund och det har varit givande att kunna komplettera varandra och få ta del den kompetens som finns på stadsbyggnadsavdelningen, säger Viktor Brandt Johnsson.

  • Författare: annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?