Kommunfullmäktige 18 september

2017-09-18 | Påverka
Höstens första kommunfullmäktige fattade bland annat beslut om att godkänna koalitionens budgetförslag. Här följer en sammanfattning av det och övriga beslut som förhandlades under kvällens möte.

Kommunfullmäktige beslutade att anta koalitionens (Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas) förslag till mål och budget för 2018 samt koalitionens förslag till flerårsplan för 2019 och 2020.

Fastställd resultatnivån

  • År 2018: 26 260 tkr
  • År 2019: 19 408 tkr
  • År 2020: 33 413 tkr

 

Fastställda nettoinvesteringar

  • År 2018: 225 168 tkr
  • År 2019: 340 995 tkr
  • År 2020: 399 351 tkr

 

Kommunfullmäktige beslutade även att behålla skattesatsen på 22,21 kronor.

Begäran om att utöka Karlshamnsbostäder AB:s borgensram med anledning av tillbyggnad av Östralycke, etapp 4 husdel 10

Kommunfullmäktige beslutade ge Karlshamnsbostäder ABs en utökad borgensram för 2017 med 181 miljoner kronor till om- och tillbyggnad av Östralycke, etapp 4.  

Avgifter, taxor och frister för Räddningstjänsten Västra Blekinge 2018

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslag från direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge till taxor avseende myndighetsutövande samt rengöring/sotning och brandskyddskontroll.

Bidrag till Oscar Lundgrens Väggafonder för rivning av och röjning kring Saltsjöbaden

Kommunfullmäktige beslutade att ge Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder ett engångsbidrag på maximalt tre miljoner kronor för rivning av och röjning kring Saltsjöbaden i Väggaparken.

Aktieägaravtal och bolagsordning Karlshamns Golfklubb Fastighet AB

Kommunfullmäktige beslutade i juni i år att medverka i Mörrums golfklubbs projekt att bygga en ny klubbstuga i Mörrum genom att bilda ett gemensamt aktiebolag tillsammans med golfklubben − Karlshamns Golfklubb Fastighet AB.

Kommunfullmäktige beslutade idag att ge ett aktieägartillskott på fem miljoner kronor till bolaget.

Kostpolicy för Karlshamns kommun

Kommunfullmäktige beslutade att anta den reviderade kostpolicyn och ge tekniska nämnden i uppdrag att årligen revidera kostpolicyn och föreslå kommunfullmäktige eventuella ändringar.

Interpellation om att förtroendevald bryter mot rökförbudet - (MP)

Anders Englesson (MP) undrar i en interpellation hur kommunstyrelsens ordförande ser på det faktum att ledande politiker, tillika ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, öppet bryter mot politiskt fattade beslut?

Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) svarade att rökning inte är förbjudet under den tid som ett möte är ajournerat.

  • Författare: annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?