Foto: Leila Rudelius. Bildtext: Valnämndens ordförande Annika Wåhlin (S), kanslichef Erik Bergman och utredare Anna Persson.

Ny organisation för förtidsröstning

2019-01-21 | Påverka
Inför EU-valet den 26 maj förändras organisationen för förtidsröstningen i Karlshamns kommun. Förtidsröstning i butikerna slopas i stort sett och kommer istället att ske på bibliotek. Öppettiderna kortas något och antalet röstmottagare blir fler. Detta kommer att göra valet mer rättssäkert.

När höstens val till riksdag, kommun och landsting utvärderades kom några svaga punkter fram.

– Det visade sig bland annat att kravet på två röstmottagare inte alltid uppfylldes och valhemligheten ifrågasattes på grund av att det fanns kameror i butikslokalerna, säger utredaren Anna Persson.

För att kvalitetssäkra och kunna leva upp till vallagen har därför valnämnden nu beslutat att förtidsröstning i butiker ska minskas och bara kunna genomföras på Stora Coop. Övriga lokaler för förtidsröstning kommer att vara rådhuset och biblioteken i Mörrum, Svängsta, Asarum och Hällaryd. Förtidsröstningen på biblioteken kommer främst att hålla öppet under eftermiddagar och kvällar då de flesta förtidsröstar. På valdagen kan man rösta på rådhuset från åtta på morgonen till nio på kvällen.

– Vi ska under det kommande valet bemanna vallokalerna med egen personal och kommer att rekrytera uppåt 35 personer främst från den kommunala organisationen men även hos föreningar om vi behöver, säger kanslichef Erik Bergman.

Minst tre personer ska bemanna varje röstlokal.

– Förändringarna kommer att innebära att det blir en bättre arbetsmiljö för röstmottagarna och en bättre upplevelse och mottagande för väljarna i lokalen. Det kommer heller inte att innebära några förhöjda kostnader, säger Erik.

– Vi gör detta för att kvalitetssäkra och kunna leva upp till vallagen, säger Annika Wåhlin, (S) valnämndens ordförande.

Under förra valet till Europaparlamentet röstade 51,7 procent av befolkningen.

– Vi räknar med att cirka hälften av alla som röstar kommer att förtidsrösta, säger Erik Bergman.

Förtidsröstningen startar tre veckor innan valet äger rum.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?