Efterforskning av försvunna

Polisen efterforskar personer som försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för deras liv eller allvarlig risk för deras hälsa. Efterforskningen inleds snabbt om den försvunne är ett barn, en åldring eller en sjuk människa. Om en fullvuxen person i normal sinnesstämning efter till exempel ett gräl har gått hemifrån sätts spaningsåtgärder inte i gång genast. Polisen prövar alltid behovet av efterforskning från fall till fall.

Att anmäla ett försvinnande

Innan du anmäler ett försvinnande till polisen, kontrollera om den försvunne har gått till släktingar eller vänner, åkt ut till stugan eller någon annan temporär bostad. Det är bäst att personligen gå till polisstationen och anmäla försvinnandet. Tag med ett nyligen taget tydligt fotografi av den försvunne. Polisen vill ha den försvunnes personuppgifter och signalement och veta vilket fortskaffningsmedel den försvunna eventuellt rör sig med. Efterforskningen underlättas om man också känner till den försvunnas bakgrund, planer, penningmedel och utrustning. Redogör också alltid för polisen i vilket område sökningar redan gjorts och hur omfattande de varit.SignalementKännetecken som hjälper vid identifieringen är:

  • Personuppgifter
  • Namn, personnummer, adress och telefonnummer
  • Ålder
  • Längd, vikt och kroppsbyggnad
  • Hårets färg och längd, frisyr, eventuell skallighet
  • Ögonen, färg, vindögdhet, glasögon
  • Särskilda kännetecken (protes, hörapparat, invaliditet, tatueringar, haltande gång eller annat).
  • Klädsel, modell, märke, färg, revor, lappar, skor, skosulornas mönster, bagage.
  • Eventuellt fortskaffningsmedel beskrives (fabrikat, färg och ev registreringsnummer).

Skyldighet att hjälpa till vid efterspaning

Varje 18-65-åring är skyldig att medverka i efterforskning, i den mån kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter. Medverkan sker på anmodan av polisens räddningsledare. För närmare upplysningar kontakta närmaste polisstation, se telefonkatalogen.

Materialet är hämtat från Samhällsguiden, Civilförsvarsförbundet och Energimyndigheten.

  • Publicerat: 2012-06-13 av peter.sjostrom@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?