Misshandel

Om du blir offer för misshandel:

 • Sök vård om du är i omedelbart behov av vård.
 • Anmäl misshandel till polisen antingen per telefon eller personligen. Kan du inte det, be någon annan kontakta polisen åt dig. Man kan också ringa 112.
 • Säkra bevismaterialet så att eventuella spår förblir orörda.
 • Om förövaren är okänd, lägg signalementet på minnet eller skriv upp det, likaså fortskaffningsmedel och alla andra omständigheter som kan göra det möjligt att senare identifiera förövaren.
 • Om du har sökt läkare för dina skador, be läkaren skriva ett intyg varav framgår skadornas art. 
 • Om polisen inte genast är på plats och det är risk att vittnena avlägsnar sig, ta deras personuppgifter eller be dem anmäla sig hos polisen.


Vittne till misshandel

Om du ser någon bli misshandlad:

 • Försök lugna ner situationen, men undvik att själv bli misshandlad.
 • Ge förstahjälp och tillkalla ambulans vid behov.
 • Polisanmäl saken och lämna dina personuppgifter. Uppge också ditt namn för offret.
 • Lägg förövarens signalement på minnet eller skriv upp det, likaså fortskaffningsmedel och åt vilket håll vederbörande flydde.
 • Säkra bevismaterialet så att eventuella spår förblir orörda.
 • Polisen utreder brottet och lämnar det normalt till åtalsprövning om gärningsmannen är känd. Åklagaren beslutar om talan ska väckas vid domstol.


Familjevåld

Om våld förekommer inom familjen hjälper kommunens familjerådgivningsbyrå och församlingens central för familjerådgivning hela familjen. De som fruktar våld får stöd och praktiska råd hos kommunens socialbyrå.

När våld förekommer kan man också be polisen om hjälp. Dessutom tar jourhavande hälsovårdscentral eller sjukhus emot dygnet runt.

Våld mot barn

Myndigheterna ska alltid anmäla våld mot barn till barnavårdsmyndigheten på kommunens socialbyrå. Anmälan kan göras av vem som helst som lagt märke till problemet. Barnavårdsmyndigheterna ska undersöka alla anmälningar och värna om barnets säkerhet. Om barnet utnyttjas sexuellt kopplar man vanligen in kommunens socialbyrå, familjerådgivningsbyrån, ett centralsjukhus eller ett specialsjukhus för barnpsykiatri.

 • Publicerat: 2012-06-13 av peter.sjostrom@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?