Olycksfall och förgiftningar

Om en olycka inträffar får man första hjälp på kommunens hälsovårdscentral eller på sjukhusens jourpolikliniker. Vid förgiftningar kan man också ringa och få råd av Giftinformationscentralen. 

Olycksfall hemma

Råd om hur man undviker och hanterar olycksfall hemma lämnar bland annat barnavårdscentralen, skol- eller distriktssköterskan. 

Arbetsolycksfall

Vid arbetsolycksfall kan man få förstahjälp på sjukhus och hälsovårdscentralen men också på företagshälsovårdens mottagning. Förstahjälpsutrustning borde också alltid finnas på arbetsplatsen. Om en person skadas eller blir sjuk i arbetet, kan han få ersättning genom olycksfallsförsäkringen.

  • Publicerat: 2017-04-19 av leila.rudelius@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?