Skyddsrum

Skyddsrum är ett fysiskt skydd för befolkningen och ingår i kommunens planering för allvarliga händelser. Skyddsrummen ska tåla splitter, stötvågor, ras och strålning som orsakas av krigshandlingar samt vara så anordnat att stridsgaser inte tränger in.

Dessa skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

Byggnader med skyddsrum ska förses med skylt som talar om var skyddsrummet finns. Skyltarna ska sitta uppe i fredstid.

Vid en eventuellt större hotbild om krig mot Sverige, vilket inte finns idag, kommer kommunerna att informera invånarna vart de kan bege sig om detta skulle bli aktuellt.

Hitta ditt närmaste skyddsrum på MSB:s karta över skyddsrum i Sverige.

  • Publicerat: 2018-01-12 av leila.rudelius@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?