Om webbplatsen

Karlshamn.se är startsida för kommunens webbplatser. Vi vill ge dig en överblick över kommunens service och tjänster, samt informera om aktuella frågor och aktiviteter. Vi vill också uppmuntra till dialog.

Webbläsare

För att sidorna på denna webbplats ska visas optimalt rekommenderas webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari eller Internet Explorer version 8.0 eller högre, med minst skärmupplösning 1024x768. Om du har 800x600 rekommenderas att byta till den högre. För att visa somliga dokument på webbplatsen, tex dokument och ärenden, behövs särskilda hjälpprogram som till exempel Adobe Reader. Det kan du ladda hem gratis och installera på datorn.

Sidan ser konstig ut

Använder du dig av Internet Explorer och du tycker att webbplatsen ser konstig ut så kan det bero på att kompatibilitetsvyn är aktiverad. Du kan aktivera/avaktivera kompatabilitetsvyn genom att trycka på den inringade knappen enligt bild nedan.

Bild som beskriver hur man kan stänga av kompatibilitetsläget i Internet Explorer version 8

Ansvarsförklaring

Karlshamns kommun använder i stor utsträckning Internet som kommunikationskanal via startsidan karlshamn.se. Vi eftersträvar korrekthet och aktualitet i vår information. Vi strävar också efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. Fel som uppstår på vår webbplats, exempelvis felstavningar och tekniska avbrott åtgärdar vi så fort som möjligt.

Karlshamns kommun ansvarar inte för material som otillbörligen blivit ändrat eller förvanskat på vår webbplats.

Information är ibland en länk till externa webbplatser för vilka Karlshamns kommun frånsäger sig allt ansvar. Alla länkar till denna hemsida skall gå till www.karlshamn.se

Ansvarig utgivare

Annette Sandberg, kommunikationsschef, tfn 0454-815 93, e-post annette.sandberg@karlshamn.se.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på innehållet på denna webbplats är du välkommen att höra av dig till oss via e-post: info@karlshamn.se

  • Publicerat: 2017-10-03 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?