Tillstånd, blanketter och ansökningar

Här kan du hämta hem, fylla i samt skriva ut blanketter. Dessutom kan du spara de ifyllda blanketterna som vanliga dokument i din dator. Blanketterna är konstruerade för att användas i Adobe Acrobat Reader. Se information nedan om du ej har dessa program installerade i din dator. Blanketterna måste vara korrekt ifyllda för att kunna behandlas.

Du finner blanketter inom följande områden nedan:

 Hämta hem blanketter

  • Blanketterna presenteras i tabellform. Klicka på blankettens namn för att hämta hem blanketten till din dator. Detta kan ta en liten stund beroende på blankettens storlek och din Internetförbindelse.
  • Om du vill kan du spara blanketterna på din hårddisk eller i ett nätverk.

Fylla i och skriva ut blanketter

  • Blanketterna är försedda med ifyllnadsfält, vanligtvis markerade med grått. För att gå mellan de olika ifyllnadsfälten använder du Tab för att gå framåt och Shift+Tab för att gå tillbaka.
  • För att skriva ut blanketten, klicka på knappen för utskrift längst upp i knappraden eller välj Utskrift från Arkiv-menyn. Du kan även använda kortkommandot Ctrl+P.

Blanketter

Barnomsorg

Ansökan om barnomsorg, ändrat omsorgsbehov eller uppsägning, inkomstförfrågan och schema  

Bygg och hem

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Anmälan enligt plan- och bygglagen

1 MB 2018-12-11
pdf

Anmälan om installation av eldstad och rökkanal

1 MB 2018-12-11
pdf

Ansökan om anslutning till vatten och/eller avlopp

165 kB 2012-12-10
pdf

Ansökan om grävtillstånd

1013 kB 2018-12-11
pdf

Ansökan om lokaliseringsprövning, förhandsbesked

998 kB 2018-12-11
pdf

Ansökan om lov enligt plan- och bygglagen

1 MB 2018-12-11
pdf

Ansökan om planläggning - planbesked

1013 kB 2018-12-11
pdf

Ansökan om strandskyddsdispens

1013 kB 2018-12-11
pdf

Ansökan om trädfällning

497 kB 2018-03-12
pdf

Beställning av nybyggnadskarta

1 MB 2018-12-11
pdf

Kontrollansvarig

977 kB 2018-12-11
pdf

Kontrollplan för små åtgärder, information

609 kB 2016-12-20
pdf

Kontrollplan för små ändringar och åtgärder

1004 kB 2018-12-11
pdf

PM-planprocessen nya PBL med planbesked, standard, utökat rev 2015-05-22

433 kB 2015-06-15

Räddningstjänsten

Länk till Räddningstjänstens blanketter 

Fritid och föreningar

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Ansökan Bygdestöd för hemsida 2017.pdf

92 kB 2017-03-08
pdf

Ansökan Projektstöd för hemsida 2017.pdf

109 kB 2017-03-08
pdf

Administrations och lokalbidragsansokan

158 kB 2017-08-18
pdf

Aktivitets- och grundbidragsansökan Aktivitetsbidragsansökan Grundbidragsansökan Ansökan

147 kB 2017-08-18
pdf

Anmälan om föreningsbildande

97 kB 2013-02-11
pdf

Ansökan om aktivitets- och grundbidrag

148 kB 2017-09-27
pdf

Ansökan om bygdestöd

79 kB 2015-01-13
pdf

Ansökan om lokal för idrottsändamål

174 kB 2013-02-11
pdf

Ansökan om Projektpeng Ansökan om bidrag till mindre projekt för samhällsföreningar som man inte får annat bidra för. Till exempel hembygdsdagar

106 kB 2015-07-14
pdf

Bygdestöd Ansökan om bygdestöd till samhällsföreningar om max 2000 kronor

93 kB 2015-07-14
pdf

Båtplatsansökan

29 kB 2013-02-11
pdf

Investeringsbidragsansokan

253 kB 2017-08-18
pdf

Lotteriansökan för lotteri enligt §17

90 kB 2013-02-11
pdf

Lotteriredovisning

112 kB 2013-02-11
pdf

Nyhetsbrev juni 2016 Nyhetsbrev från Landsbygdsutvecklarna i Blekinge

1 MB 2016-06-13
pdf

Regler för bidrag till ungdomsföreningar Regler för bidrag till ungdomsföreningar

661 kB 2014-06-24
pdf

Rekvisition av investeringsbidrag (003)

341 kB 2017-08-18
pdf

Öppet Hus Öppet Hus

476 kB 2015-11-18

Anmäla förening till föreningskatalog

Lokalbokning för fritidslokaler

Kultur

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Ansökan om arrangemangsbidrag för kulturarrangemang

114 kB 2015-01-12

Vuxenutbildning och SFI

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Ansökan till SFI

94 kB 2014-01-27
pdf

Application SFI (in English)

90 kB 2014-01-27

Stöd och omsorg

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Blankett inkomstuppgifter 2018.pdf

85 kB 2018-04-10
pdf

Anmälan vid misstanke om att barn far illa - Anmälningsskyldiga

105 kB 2018-10-19
pdf

Anmälan vid misstanke om att barn far illa- privat

83 kB 2018-10-19
pdf

Ansökan kompiskort Blekinge

216 kB 2017-09-08
pdf

Ansökan om bistånd

118 kB 2017-04-06
pdf

Ansökan om bistånd till personer med psykiskt funktionsnedsättning 2017-09

59 kB 2018-09-18
pdf

Ansökan om ersättning för dubbla boendekostnader

53 kB 2013-11-20
pdf

Ansökan om fondmedel

98 kB 2017-08-08
doc

Ansökan om insatser enligt LSS

58 kB 2013-01-18
pdf

Ansökningsblankett om insatser enligt LSS 2018

53 kB 2018-03-14
pdf

Blankett Förenklad biståndsbedömning

333 kB 2014-03-20
doc

Blankett inkomstuppgifter

134 kB 2013-01-25
pdf

Blankett inkomstuppgifter

49 kB 2012-09-17
pdf

Synpunkter och klagomål - blankett

66 kB 2017-09-08
pdf

Uppföljningsrapport kontaktperson

29 kB 2012-09-06

För parkeringstillstånd handikappad ring 0454-814 00 för beställning av blankett. 

Överförmyndare

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

169 kB 2014-11-13
doc

Ansökan om uttag från spärrat konto

172 kB 2012-12-13
docm

Ansökan till Tingsrätten Anhörig Ansökan till Tingsrätten Anhörig

29 kB 2016-10-03
pdf

Ansökan Tingsrätten - egen Ansökan Tingsrätten - egen

121 kB 2016-10-03
doc

Arvodesanhållan Ensamkommande barn

54 kB 2013-04-03
pdf

Att fylla i års-, del- och sluträkning

129 kB 2013-04-08
pdf

Förenklad arbetsgivardeklaration

29 kB 2013-04-08
pdf

Förenklad arbetsgivardeklaration för privata tjänster

503 kB 2013-04-08
doc

Förteckning (över tillgångar och skulder)

284 kB 2012-12-13
pdf

Hjälpblankett för god man

16 kB 2013-04-08
xls

Kassabok

30 kB 2014-11-21
doc

Redogörelse Bilaga till årsredovisningen

349 kB 2012-12-13
doc

Specifikation över uppdrag, Ensamkommande barn

143 kB 2013-04-03
doc

Års-, del- och sluträkning

398 kB 2012-12-13

Övrigt

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Egenkontrollprogram Läkemedel.pdf

161 kB 2017-02-21
pdf

Ansökan om pausservering.pdf

143 kB 2016-11-10
pdf

Trafikanordningsplan_vid_vagarbeten.pdf

315 kB 2014-10-03
pdf

Egenkontrollprogram Tobak-Öl.pdf

167 kB 2017-02-21
pdf

Anmälan om kryddning av snaps och/eller lokal vid catering

143 kB 2016-11-10
pdf

Anmälan om provsmakning i egen lokal

142 kB 2016-11-10
pdf

Anmälan om serveringsansvarig personal

66 kB 2016-11-10
pdf

Anmälan om ändring i serveringstillstånd

150 kB 2016-11-10
pdf

Anmälan tobak, folköl och/eller receptfria läkemedel

354 kB 2017-02-21
pdf

Anställningsansökan

34 kB 2012-09-06
pdf

Ansökan gemensam serveringsyta

192 kB 2017-06-02
pdf

Ansökan om cateringtillstånd

138 kB 2016-11-10
pdf

Ansökan om grävtillstånd Ansökan om grävtillstånd med tillhörande anvisningar.

929 kB 2016-06-13
pdf

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

119 kB 2012-12-12
pdf

Ansökan om provsmakning i NY lokal

142 kB 2016-11-10
pdf

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten/slutet sällskap

107 kB 2016-11-10
pdf

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

78 kB 2016-11-10
pdf

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

136 kB 2016-11-10
pdf

Ansökan till kommunal vuxenutbildning

188 kB 2012-09-06
pdf

Avanmälan

137 kB 2016-11-10
pdf

Information till dig som vill ansöka om serveringstillstånd, försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

459 kB 2017-03-31
pdf

Restaurangrapport blankett

11 kB 2012-09-06
pdf

Riktlinjer

253 kB 2017-03-31

Östersjöfestivalen

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Anvisningar_samlingstält_rev20071011.pdf

72 kB 2013-02-15
pdf

Anvisningar för gasol (festivaler).pdf

111 kB 2013-02-15
pdf

Ansökan marknadsplats 2013.pdf

31 kB 2013-02-15
  • Publicerat: 2014-07-04 av linus.de.petris@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?