Verksamhetsområde Utredning och beslut

Verksamhetsområdet ansvarar för handläggning och beslut om insatser enligt socialtjänstlagen och LSS-lagstiftningen.

Verksamhetsområde Utredning och Beslut består:

  • Mottagning och service
  • Försörjning
  • Barn och familj
  • Introduktionsenhet
  • Arbetsmarknad
  • Öppenvården
  • Social psykiatrin
  • Ensamkommande
  • Vuxen LSS

Verksamhetsområde Utredning och beslut vill vara till stöd och hjälp för dig som bor eller vistas i Karlshamns kommun. Stöd och hjälp kan fås genom ansökan om bistånd. Den lag som styr vår verksamhet är i första hand är socialtjänstlagen.

Verksamhetsområdet är också ansvarig för tillämpning av skyddslagstiftning för barn och ungdomar samt för missbrukare. Vi kan i särskilt utsatta situationer föreslå förvaltningsrätten om tvångsåtgärder, men har alltid kravet på oss att i första hand försöka uppnå frivilliga överenskommelser om vård och stöd. Vi erbjuder vidare samarbetssamtal och utredning i familjerättsliga frågor gällande barn och ungdomar.

Vår ambition är en verksamhet med god kvalité. I vårt arbete ska vi visa respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet. I arbetet med barn ska vi ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. När en utredning i socialtjänsten berör barn, ska hänsyn tas till barnets situation. Socialtjänsten ska alltid beakta barnets bästa och dokumentera på vilket sätt det har skett, även om det inte är avgörande för beslutet.

En viktig del av ett barnperspektiv handlar om att vuxna måste låta barn komma till tals och bli lyssnade på. Detta är inte bara en rättighet enligt barnkonventionen utan också en viktig del för att bygga upp självkänslan hos barnen. Vi människor, barn och vuxna, behöver formulera oss och förstå oss själva och vårt sammanhang. I samtal måste vi också göra vårt bästa för att uttrycka oss på ett sätt som är begripligt utifrån barnets ålder.

Exempel på insatser som kan beviljas är stöd i ordinärt boende - hemtjänst, boende för äldre eller funktionshindrade, ledsagning, personlig assistans med mera.

  • Publicerat: 2018-01-16 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?