Kommunledning

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman med ansvar för kommunövergripande utvecklingsarbete och samordning. Från och med augusti 2016 är Daniel Wäppling kommundirektör i Karlshamns kommun.

Kommunledningsförvaltningen rymmer funktioner som är kommunövergripande och fungerar som stöd till kommunens förvaltningar. I kommunledningsförvaltningen ingår verksamheterna arkiv, ekonomi, EU/Internationella frågor, folkhälsa, kommunikation, juridik, kansli, löner, personal, näringsliv, turism, upphandling och överförmyndare.

Kommunledningens värdegrund

Kommunledningens värdegrund är att vi ska stå för ett gott värdskap med god service, professionell kunskap och trevligt bemötande samtidigt som vi har ett bra arbetsklimat, visar respekt för varandra och känner arbetsglädje.

Värdskap

Vi står för ett värdskap som kännetecknas av ett trevligt bemötande, lyhördhet och god service. Vi bemöter våra brukare/kunder och arbetskamrater så som vi själva vill bli bemötta. Vi strävar efter att förmedla rätt kunskap och ge snabb återkoppling.

Arbetssätt

Vi visar respekt för andra människor. Vi är effektiva genom att använda vår erfarenhet och kunskap på rätt sätt. Genom trovärdighet och kompetens skapar vi en professionell grund att arbeta utifrån.

Arbetsklimat

Vi har alla ett ansvar för att bidra till ett trevligt arbetsklimat. Vi strävar efter att ha en öppen ärlig och tydlig dialog samt respektera varandras roller och olikheter. Vi uppmuntrar och stöttar varandra och är öppna för varandras idéer.

Arbetsglädje och delaktighet

Vi bidrar alla till öppenhet, glädje och trivsel på arbetsplatsen så att vi kan känna delaktighet, trygghet och tillhörighet.

  • Publicerat: 2017-09-08 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?