Vanliga handlingar

Bygglov

I samband med bygglovsansökan krävs en del handlingar t.ex ritningar och situationsplan. Kommunarkivet förvarar flertalet äldre bygglov och härtill hörande handlingar. Bygglovshandlingar finns i vissa fall ända från slutet av 1800-talet och är den vanligaste handlingen som hanteras i kommunarkivet. De är allmänna och offentliga så du behöver inte uppge vem du är för att ta del av dem.

Betyg

Betygskataloger används både i forskningssyfte samt för att ersätta förlorade betyg. I kommunarkivet finns kataloger och i enstaka fall separata betyg från samtliga skolor. De äldsta är utfärdade redan 1863. Betygskatalogerna är allmänna och offentliga så du behöver inte uppge vem du är för att ta del av dem. Om du vill ha ett nytt betyg utskrivet kontakta respektive skola.
Om du vill beställa äldre betygskopior kan du kontakta arkivet, antingen genom att kontakta arkivföreståndaren eller genom att använda Självservice.

Skolhälsovård

Vilka vaccinationer fick du när du gick i skolan? Uppgift om detta finns i handlingarna från skolhälsovården. Utöver detta används dessa handlingar i olika typer av hälsovårdsrelaterade utredningar. Om du avslutat din skolgång i Karlshamns kommun och är född på 60-talet och framåt finns normalt din skolhälsovårdsjournal i kommunarkivet. Ibland finns även BVC-journal. Handlingarna omfattas alltid av sekretess. För att kunna få ta del av dessa handlingar krävs din legitimation eller av dig lämnad fullmakt.
 

Fosterhem

I kommunarkivet finns handlingar om placering av barn i barnhem eller fosterhem. Handlingar som är mindre än 70 år gamla omfattas alltid av sekretess. För att kunna få ta del av dessa handlingar krävs din legitimation eller av dig lämnad fullmakt. Övriga handlingar är fria att ta del av men i enstaka fall kan personuppgiftslagen fortfarande begränsa. För ingående uppgifter från barnhemmen kan information erhållas från Landstinget Blekinge som drev samtliga.

 

  • Publicerat: 2017-04-10 av annika.bergh@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?