Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten verkar för ökad kunskap och ökad förståelse för kommunens verksamhet externt och internt. Vi utvecklar och samordnar övergripande extern och intern kommunikation och stödjer ledning och medarbetare i kommunikationsfrågor. Kommunikationsenheten tar fram regler och policyer för kommunens kommunikation och definierar vilka kanaler som ska användas vid olika tillfällen.

Vi ska tydliggöra kommunens uppdrag och bidra till att kommunen når sina verksamhetsmål genom korrekt, tillgänglig, relevant och lättförståelig kommunikation i rätt kanal vid rätt tillfälle.

Kontakter

Kommunikationschef
Annette Sandberg
Tel 0454-815 93  
annette.sandberg@karlshamn.se

Kommunikatör, webbutvecklingsansvarig och huvudredaktör för intranät
Johan Bagewitz
Tel 0454-815 96  
johan.bagewitz@karlshamn.se

Press- och kriskommunikatör
Leila Rudelius
Tel 0454-815 91  
leila.rudelius@karlshamn.se

Huvudredaktör för Karlshamn.se, grafisk formgivare och fotograf
Annika Bergh
Tel 0454-815 95  
annika.bergh@karlshamn.se

Kommunikatör, illustratör, filmare och ansvarig för sociala medier
Daniel Lenneér
Tel 0454-815 94  
daniel.lenneer@karlshamn.se

Kommunikatör och grafisk formgivare
Caroline Kidebäck
Tel 0454-815 92  
caroline.kideback@karlshamn.se
  • Publicerat: 2015-12-09 av annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?