Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten verkar för ökad kunskap och ökad förståelse för kommunens verksamhet externt och internt. Vi utvecklar och samordnar övergripande extern och intern kommunikation och stödjer ledning och medarbetare i kommunikationsfrågor. Kommunikationsenheten tar fram regler och policyer för kommunens kommunikation och definierar vilka kanaler som ska användas vid olika tillfällen.

Vi ska tydliggöra kommunens uppdrag och bidra till att kommunen når sina verksamhetsmål genom korrekt, tillgänglig, relevant och lättförståelig kommunikation i rätt kanal vid rätt tillfälle.

  • Publicerat: 2017-10-03 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?