Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en Överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förvaltare och god mans förvaltning. Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.

God man

Många människor behöver hjälp med sin tillvaro. Om behovet av hjälp beror på sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller försvagat hälsotillstånd kan man få en ställföreträdare i form av en god man eller en förvaltare.

En god man kan biträda en medmänniska i ekonomiska frågor men också med den personliga omvårdnaden och med att bevaka dennes rätt. En god man ser till att huvudmannen får den hjälp och omsorg han har rätt till.

En god man är beroende av huvudmannens samtycke när han utför sitt uppdrag. Ibland kan huvudmannens hälsotillstånd dock hindra att samtycke inhämtas.

En förvaltare kan förordnas mot den enskildes vilja och är inte beroende av samtycke. Förvaltarskap kan anordnas när den hjälpbehövande saknar insikt om sin situation och riskerar att fara illa eller bli utnyttjad och det inte räcker med god man.

För dig som söker God man/Förvaltare

Anledningen till att en myndig person behöver god man kan vara många. Det gemensamma är dock att personen är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Den person som är god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna som är myndig och själv inte har förvaltare.

I samband med din intresseanmälan görs en kontroll hos socialen, kronofogden samt polisens belastningsregister för att säkerställa att du inte förekommer i något av deras register.

Förvaltarfrihetsbevis

I många fall är det viktigt att kunna bevisa att man inte har en förvaltare utsedd för sig, till exempel när man ska bli ansvarig utgivare för en tidskrift, när man ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik eller om man ska bli fastighetsmäklare eller advokat.

Förmyndare för barn

Överförmyndarnämnden har tillsyn för varje barn under 18 år.

Är du intresserad av att bli god man/förvaltare?

Gör en intresseanmälan här så hör vi av oss.

  • Publicerat: 2017-11-08 av erik.baath@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?