Anhörigbehörighet

Från och med 1 juli 2017 har anhöriga möjlighet att hjälpa den som är över 18 år och som är i behov av hjälp. Där som tidgare det behövdes en fullmakt eller god man räcker det ofta med den nya lagstiftningen gällande anhörigbehörighet.

I egenskap av anhörig kan du

  • betala räkningar
  • teckna hemförsäkring
  • ansöka om stödinsatser som t.ex. hemtjänst eller anmäla behov av vård- och omsorgsboende
  • ansöka om bidrag (bostadstillägg, försörjningsstöd o.s.v.)
  • handla

 

Som anhörig kan du inte sälja eller köpa fastigheter eller företräda den hjälpbehövande i domstol. Till det behövs en fullmakt eller att en tillfälligt god man utses till just den insatsen 

  • Publicerat: 2017-09-19 av erik.baath@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?