Framtidsfullmakt

Riksdagen har med ny lagstiftning gett möjlighet att skriva en framtidsfullmakt till någon man litar på. Tanken är att man skriver en framtidsfullmakt när som helst i livet, under förutsättning att man är i sina sinnes fulla bruk.

Fullmakten ligger sedan ”vilande” till dess att fullmaktsgivare på grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande förhållande är ur stånd att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det är fullmaktstagaren (den som fullmaktsgivaren har namngivit) som avgör när fullmakten ska träda i kraft.

Med en framtidsfullmakt ges samma befogenheter som vid ett godmanskap och kan därför i många fall också ersätta godmanskapet.

 

Information om framtidsfullmakt

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017310-om-framtidsfullmakter_sfs-2017-310

  • Publicerat: 2017-08-28 av erik.baath@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?