Ekonomi - upphandling

Fördelning av skattepengarna.

Kommunledning ekonomi ansvarar för kommunens strategiska ekonomi, finansiering och centrala process för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Här sammanställs förslag till årsbudget och flerårsplan avseende de två nästkommande åren efter budgetåret samt upprättas årsbokslut inklusive sammanställd redovisning som också omfattar sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Kommunledning ekonomi svarar för låneportfölj, likviditetshantering och kommunens centrala kravverksamhet. Här finns även kommunens kassafunktion som handhar samtliga flöden av in- och utbetalningar.

Kommunledning ekonomi utför även tjänster åt bland annat kommunens stiftelser (donationsfonder), Stadsvapnet i Karlshamn AB, Karlshamnsfastigheter AB och Cura Individutveckling.

Kontakter

Redovisningschef
Ulrika Hägvall Lundberg
Tel 0454-811 52  
ulrika.hagvall.lundberg@karlshamn.se

Chefsekonom
Hans Hyllstedt
Tel 0454-811 12  
hans.hyllstedt@karlshamn.se

Systemansvarig, ekonomi
Jörgen Nilsson
Tel 0454-810 85  
jorgen.nilsson@karlshamn.se

Ekonom
Kent Wahnström
Tel 0454-816 04  
kent.wahnstrom@karlshamn.se

Ekonom
Marita Lindström
Tel 0454-811 54  
marita.lindstrom@karlshamn.se

Ekonomihandläggare
Veronica Nordmark
Tel 0454-811 53  
veronica.nordmark@karlshamn.se

Ekonom
Ann-Louise Philip
Tel 0454-813 29  
ann-louise.philip@karlshamn.se

Centrala kravverksamheten
Rebecka Nilsson
Tel 0454-811 50  
rebecka.nilsson1@karlshamn.se
  • Publicerat: 2017-07-05 av nina.ostensson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?