E-handel

Karlshamns kommun kommer att införa e-handel under 2017.

Vad är e-handel (Elektronisk handel)?

Ren e-handel är den handel där produkt, beställning och leverans sker helt digitalt (via datanät).

För Karlshamns kommun innebär detta att kommunens avtal och ingående produkter/tjänster görs tillgängliga för inköparna ute i verksamheterna via ett e-handelssystem, där en order (godkänd av ekonomiansvarig) genereras och skickas elektroniskt till leverantören. Ordern bekräftas och faktureras sedan elektroniskt av leverantören. När ett leveransgodkännande dvs. när en leverans manuellt är kontrollerad mot ordern så kan ordern matchas mot fakturan i systemet via automatik.

Genom E-handelsinförandet effektiviserar vi inom Karlshamns kommun hela processen från avrop till betalning och säkerställer att Karlshamns kommun följer sina avtal och kontrollrutiner.

Leverantörens process effektiviseras genom effektivare ordermottagning och fakturering samtidigt som det finns stora affärsmässiga vinster både för kommunen och för leverantören genom att avtalstroheten ökar.

Kontakt

Om du har frågor om kommunens e-handel kan du kontakta kommunens ansvariga för E-handel på 0454-810 30 eller e-handel@karlshamn.se för mer info.

  • Publicerat: 2018-03-19 av hannah.bergman@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?