Leverantörsinformation

Karlshamns kommun kommer att införa e-handel under 2017.

Varje dag görs det många inköp i Karlshamns kommun från våra leverantörer. En del beställningar rings in, andra handlas över disk och en del beställs via nätat. Vårt mål är att alla beställningar som görs i kommunen ska vara elektroniska. Karlshamns kommun vill med detta åstadkomma en effektivare handelsprocess:

  • alla inköp och beställningar som görs i kommunen är dokumenterade och kontrollerade
  • öka effektiviteten och minska antalet involverade personer
  • ökad avtalstrohet
  • allt ska ske elektroniskt.

 

Att komma igång med e-handel som leverantör till Karlshamns kommun

Karlshamns kommun ställer idag krav på e-handel och e-faktura i sina upphandlingar av varor och tjänster.

För att du som leverantör ska kunna var förberedd finns det olika alternativ av e-handel för dig. E-handel resulterar i högre avtalstrohet då Karlshamns kommuns anställda kommer att lotsas att beställa från leverantörer som finns i E-handelssystemet. Alla leverantörer som kommunen har avtal med kommer att samlas i e-handelssystemet och göra varor och tjänster beställningsbara på olika sätt.

Det finns olika sätt att jobba med elektronisk handel. Här beskrivs de olika sätten och även hänvisning till rekommenderad standard, SFTI. SFTI är en gemensam standard som används inom offentliga Sverige och har ett mycket brett införande hos många leverantörer till offentlig sektor.

Karlshamns kommun kommer kunna hantera E-handel enligt:

Enkel e-handel

Excelkatalog och mailade order

Det enklaste sättet att ansluta sig till e-handel som leverantörer är att skapa en priskatalog i Excel, där artiklar läggs in med information och bild på artikeln. Excelfilen läses in som en priskatalog i e-handelssystemet. När beställningar görs skickas den mailade order till en e-postadress hos er. Ni kan därefter skicka ett ordersvar tillbaka via mail och direkt till beställaren. När ni ska fakturera, ska det skickas en elektronisk faktura i Svefaktura format eller att ni använder en leverantörsportal för ändamålet. Se mer via länken nedan om hur ni skapar Svefaktura respektive hur ni använder leverantörsportal.

http://www.sfti.se/kommaigang/somleverantor/enkelehandel.2015.html

Integrerad e-handel

Integrerad e-handel brukar normalt kallas för EDI och det innebär att både kund och leverantör utbyter alla aktuella meddelanden i ett automatiserat flöde. I nedan länk beskrivs två olika typer av integrerad e-handel som följer samma affärsprocess men skillnaderna är de tekniska formaten på meddelandena.

http://www.sfti.se/kommaigang/somleverantor/integreradehandel.2016.html

Är du idag en avtalsleverantör till Karlshamns kommun och har möjlighet att ta emot elektroniska beställningar ta då gärna kontakt med oss.

 

Kontakt

Om du har frågor om kommunens e-handel kan du kontakta Upphandlingsenheten E-handel på 0454-812 63.

Du kan också anmäla ditt intresse till e-handel@karlshamn.se så kontaktar vi dig.

  • Publicerat: 2018-03-19 av hannah.bergman@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?