Lagar & regler

När Karlshamns kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader följer vi lagen om offentlig upphandling, LOU.

Läs mer om Lagen om offentlig upphandling – LOU.

Förutom de formella reglerna i LOU har Karlshamns kommun en Upphandling- och inköpspolicy och Riktlinjer för upphandling och inköp. Detta för att säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till rätt kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. Det innebär att kommunens upphandlingar långsiktigt ska medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.  

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) 

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK)

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Lagen om offentlighet och sekretess

Läs mer om lagar och regler på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

  • Publicerat: 2018-09-10 av hannah.bergman@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?