Avdelning för tillväxt och utveckling

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för att göra det enkelt och lönsamt att driva företag. Arbetet för det goda företagsklimatet är en av de viktigaste åtgärderna för ekonomisk tillväxt i en kommun.  

Ansvar och organisation:
Kommunstyrelsen har det övergripande samordningsansvaret för näringspolitiken, det operativa arbetet sker via Kommunledningsförvaltningens Näringslivsenhet.

Karlshamns kommun ska erbjuda goda förutsättningar för att:

  • driva och utveckla företag
  • lokalisera och etablera företag
  • starta företag


Det Näringslivpolitiska programmet fastslår kommunens olika roller i näringspolitiken för att tillhandahålla:

  • en serviceinriktad kommunal verksamhet
  • en ändamålsenlig och fungerande infrastruktur
  • en snabb och tydlig myndighetsutövning
  • effektiv marknadsföring av Karlshamn

Karlshamns kommun har samlat all information gällande näringslivsarbetet och företagande via följande länk: Näringslivsinformation

Klicka härför att ta kontakt med personalen på avdelningen!

  • Publicerat: 2016-10-05 av annika.henesey@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?