Personal

Personalenheten

Personalenheten omfattar kommunens personal- och lönekontor och är en av tre staber inom kommunledningsförvaltningen. Enheten svarar för stöd till förvaltningar och kommunstyrelse i personal- och förhandlingsärenden samt löneadministrativa frågor.

Våra övergripande uppgifter finns bl a inom följande områden

 • Arbetsrätt
 • Jämställdhet och Mångfaldsfrågor
 • Kompetensutveckling
 • Lönepolitik och förhandlingar
 • Pensioner och försäkringar
 • Personal- och ledarutveckling
 • Löneadministration
 • Rekrytering  
 • Samverkan och medbestämmande
 • Arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor

 

Läs mer om Personalpolitiken och våra Personalstrategier här.

Vill du ha mer information om personalenheten så är du välkommen att kontakta oss.

 • Publicerat: 2014-12-02 av daniel.lenneer@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?