Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen styrs politiskt av omsorgsnämnden och socialnämnden.
Vi utgör kommunens skyddsnät för människor som av olika sociala skäl behöver råd, hjälp och stöd.
 

All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Bland våra uppgifter märks främst ansvar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri och individ- och familjeomsorg.

Förvaltningschefen har ett förvaltningsövergripande ansvar för samtliga områden, samt är verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Omsorgsförvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden:

  • Utredning och Beslut
  • Utveckling och Stöd
  • Stöd och Service
  • Stöd i Särskilt boende
  • Stöd i Ordinärt boende
  • Publicerat: 2017-09-13 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
  • Etiketter: socialchef
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?