Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för följande:

 • Kvalitets- uppföljnings- och säkerhetsarbete för att garantera de boende/patienterna en god och säker vård.
   
 • Kommunal hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boendeformer.
   
 • Kommunens medicinska ledningsansvar tillsammans med förvaltningsschefen.
    
 • Att omvårdnadsjournaler förs i den omfattning som föreskrivs i patient-journallagen.
   
 • Att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenliga, väl fungerande och kända.
   
 • Att beslut om att delegera ansvar för hälso- och sjukvårdsuppgifter är förenliga med god och säker vård.
   
 • Rutiner för att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdpersonal när en boendes/patients tillstånd fordrar det.
   
 • Att den boende/patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om.

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) - sjuksköterska har ett särskilt medicinskt ansvar i kommunal hälso- och sjukvård.

 

 • Publicerat: 2015-01-19 av katarina.bondesson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?