IT-enheten

Från den 1 januari 2018 tillhör IT enheten (f.d. Dataservice) samhällsbyggnadssförvaltningen.

IT-enheten ansvarar för all drift, installation, nyanskaffning och underhåll av datorer, servrar, skrivare, nätverk och övrig teknisk utrustning som ingår i datasystemen på Karlshamns Kommun. Det finns idag totalt ca 200 serversystem och 5000 datorer med kringutrustning.

IT-enheten avgör i samråd med förvaltningarna vilka datorer, skrivare och övrig utrustning som får anslutas till nätverket. Dock är det driftsäkerheten i nätverket som alltid kommer i första hand.

Personal

Chef:

Frank Hansson

Systemtekniker:

Anu Pakkala, Joakim Fairbanks, Einar Berntsson, Stefan Svensson och Cecilia Bohlin
Har tekniskt systemansvar för alla våra verksamhetssystem, datalagring, backup, underhåll och uppgradering av systemen. Är alltid med vid införande av nya system eller större förändringar som påverkar vår IT infrastruktur.

Nätverkstekniker:

Joakim Fairbanks
Tekniskt ansvarig för hela vårt Nätverk i kommunen.

IT-tekniker:

Åsa Banhed, Marcus Hörberg, Mikael Martinsson, Peter Sjöström, Kristofer Borvall, Ronny Strand, Peter Nilsson och Gustav Fransson
Tekniskt ansvariga för alla klienter och dess applikationer både på administration och skola. Installation, konfiguration och felsökning av PC och kringutrustning, support till användare och elever.

Nätverk

Kommunens nätverk är delade i 2 nät med varsin brandvägg, administrations- och utbildningsnätet.

Detta för att ha god säkerhet och bra fördelning av kapacitet. Idag har vi cirka 40 externa kontor runt om i kommunen, anslutna till nätens nav i Rådhuset, både via kommunens fibernät och hyrda linjer. Vi har också idag ett öppet trådlöst nät i vissa delar av kommunen för besökare och gäster i den kommunala verksamheten, t.ex. Rådhuset och stadsbiblioteket. Vi har idag cirka 450 trådlösa access punkter utspridda i verksamheten och på skolor och detta kommer öka kraftigt i framtiden.

IT-support

Hantering av Data/Tele supportärenden

För att få IT support kan man göra på 3 olika sätt:

  1. Ringa IT support på tel: 1137 (0454 81137).
  2. Surfa till http://itsupport.karlshamn.se. Här registrerar man sitt ärende och väljer vilken typ av support man vill ha.
  3. Skicka ett mail till itsupport@karlshamn.se och beskriv ditt problem, fråga eller din beställning så utförligt du kan.

OBS!! Beställningar eller felanmälan skall ej göras till IT-enhetens personals enskilda e-post adresser eller telefoner.

Beställningarna prioriteras och åtgärdas inom rimlig tid och återkoppling på ärendet kommer samtidigt ske.

Våra öppettider är:

Måndag-torsdag 07.30-15.30, fredag 07.30-15.00, dock ej i anslutning till aftnar (se meddelande från Personalkontoret, då stänger vi 12:00).

Lunchstängt 12:00 – 13:00

  • Publicerat: 2018-09-14 av peter.sjostrom@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?