Kultur Karlshamn

Kultur Karlshamn arbetar för att skapa spännande mötesplatser och upplevelser som inspirerar både kommuninvånare och besökare. Verksamheten arbetar med utgångspunkt i bibliotekslagen och de styrdokument som antagits av kommunstyrelsen - det kulturpolitiska programmet och biblioteksplanen.

I Karlshamns kommun finns fem bibliotek som erbjuder tillgång till information, studieplatser och upplevelser. Här finns litteratur, tidningar, tidskrifter, datorer, musik och andra media. Biblioteken är en neutral och demokratisk mötesplats vars service riktar sig till alla invånare i Karlshamns kommun oavsett ålder, kön, eventuell funktionsnedsättning, social eller ekonomisk situation. Kommunens fysiska bibliotek kompletteras med ett virtuellt bibliotek, Arena, vilket är en webbaserad plattform tillgänglig dygnet runt. I verksamheten arbetas aktivt för att stimulera ett ökat litteraturintresse främst hos barn och unga.

Enheten verkar för ett rikt kulturutbud för barn och vuxna och har ett nära samarbete med föreningsliv och regionala kulturinstitutioner. Tillsammans med skola och förskola arrangeras teater- och musikföreställningar för alla barn upp till 15 år. 

Kulturaktiviteter och föreställningar förläggs till olika delar av kommunen samt i Lokstallarna, kommunens förenings- och kulturhus.

Kulturnatten, Lilla Kulturdagen och Östersjöfestivalen är stora årligen återkommande publika arrangemang som enheten anordnar i samarbete med föreningar, organisationer, kulturarbetare och andra enheter inom kommunen.

Enheten svarar för utsmyckning av kommunala lokaler och miljöer samt för offentlig utsmyckning utomhus.

Har du synpunkter som du vill dela med dig av?

Nedan har du möjlighet att komma med förslag och synpunkter som rör Kultur Karlshamn.

Ditt namn
Din adress
Ditt telefonnummer
Din e-post
Meddelande
  • Publicerat: 2019-01-10 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?