4. Lokala förordningar

Ordningsföreskrifter

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

4.1 Lokala ordningsföreskrifter

297 kB 2017-12-27
pdf

4.2 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

2 MB 2017-02-21
pdf

Karta lokala ordningsföreskrifter

103 kB 2018-01-24

Hälsa och miljö

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

4.3 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns kommun

42 kB 2012-12-18
pdf

4.3.1 Kartbilagor

1 MB 2017-03-13

Skydd och säkerhet

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

4.4 Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala ytvattentäckten Långasjön i Karlshamns kommun

65 kB 2012-12-18
pdf

4.4.1 Kartbilaga Vattenskyddsområde Långasjön-Mien

1 MB 2012-12-18

Vatten

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

4.5 Lokal hamnordning

32 kB 2012-12-18

Renhållning och avfall

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

4.6.1 Föreskrifter om avfallshantering inom Karlshamns kommun

140 kB 2012-12-18
pdf

4.6.2 Avfallsplan

335 kB 2012-12-18
pdf

4.6.2 Bil. 1, Förpackningar och returpapper

38 kB 2012-12-18
pdf

4.6.2 Bil. 2, Nedlagda deponier

642 kB 2012-12-18
pdf

4.6.2 Bil. 3, Miljöbedömning, MKB

90 kB 2012-12-18
pdf

4.6.2 Bil. 4, Samråd - remiss - utställning

55 kB 2012-12-18
pdf

4.6.2 Bil. 5, Särsk sammanst enl MB 6_16

24 kB 2012-12-18
pdf

4.6.2 Bil. 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

59 kB 2012-12-18
pdf

4.7 Lokala föreskrifter om gaturenhållning m.m

27 kB 2012-12-18

Trafik

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

4.8 Trafikföreskrifter om transport av farligt gods

22 kB 2012-12-18
  • Publicerat: 2017-02-21 av alexandra.lagerholm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?