Se kommunfullmäktige live via webb-tv

Karlshamns kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden på webben. Bild- och ljudupptagningar spelas in och är tillgängliga på internet under och efter sammanträdet. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds för att öka tillgängligheten för allmänheten att ta del av kommunens beslutsfattande och den demokratiska processen.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Utöver bild- och ljudupptagningar behandlas personuppgifter kopplade till respektive ärende som tas upp i instansen, t ex fastighetsbeteckningar och diarienummer. Strävan är att endast sända ut ljud och bild från och på förtroendevalda och tjänstemän i kommunen, inte allmänheten. Personuppgiftsbehandlingarna görs med stöd av den allmänna dataskyddsförordningens (EU 2016/679) artikel 6.1 b, c respektive e och stödjer sig på de avtalsförhållanden som råder, den rättsliga förpliktelse kommunen är ålagd samt den myndighetsutövning som är nödvändig i instansen. Med stöd av att sammanträdet är av allmänt intresse tillgängliggör kommunen ljud och bild från mötet på internet med tillgång för allmänheten. I enlighet med arkivlagen ska dessa inspelningar sedan bevaras för framtiden.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Frågor hänvisas till kanslichef Erik Bergman, erik.bergman@karlshamn.se , 0454-815 25.

Kommunstyrelsen har utsett Therese Jigsved, Sydarkivera, som dataskyddsombud. Dataskyddsombudet nås via dataskydd@sydarkivera.se eller på 0472-39 10 16. Adress: Kommunalförbundet Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.

 

Nästa sändning

Datum Tid Länk

2019-02-18

kl 17:00

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

 

Datum Länk

2018-12-17

2018.11-19

2018-10-22

2018-09-17

2018-06-18

2018-04-09

2018-03-19

2018-02-19

2017-12-18

2017-11-27

2017-10-23

2017-09-18

2017-06-19

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

Klicka här för att se direktsänt kommunfullmäktige

2017-04-10 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2017-02-13 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2016-12-19 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde 
2016-10-17 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2016-09-19 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2016-06-13 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2016-04-11 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2016-03-21 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2016-02-15 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2015-12-07 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2015-11-02 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2015-10-05 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2015-09-07 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2015-06-17 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2015-05-04 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2015-04-13 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2015-02-02 Del 1 av kommunfullmäktiges sammanträde Del 2
2014-12-01 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2014-11-03 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2014-10-06 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2014-09-01 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2014-06-16 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2014-05-05 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2012-04-07 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2014-03-03 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2014-02-03 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2014-01-07 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2013-12-02 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2013-11-04 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2013-10-07 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2013-09-02 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2013-06-24 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2013-05-06 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2013-04-08 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2013-03-04 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde
2013-02-04 Klicka här för att se kommunfullmäktiges sammanträde

 

Therese Jigsved

0472-391016

dataskydd@sydarkivera.se

Kommunalförbundet Sydarkivera

Box 182

342 22 Alvesta

 

  • Publicerat: 2019-02-11 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?