Kulturnämnd

Inom nämnden fattas beslut i frågor som rör Kultur Karlshamn.

Kommunalbesvär/Förvaltningsbesvär

Information finns under rubriken kommunfullmäktige. Läs mer

Nämndens ledamöter är valda av kommunfullmäktige för tiden 2019-2022.

Nio ledamöter Nio ersättare
Lena Sandgren (S), ordf Gitte Ejdetjärn (S)
Ulla Olofsson (M), 2 v ordf Sara Helgefalk (M)
Claes Jansson (MP), 1 v ordf Anna Atmander (MP)
Mona Wettergren (SD) Britt Karlssson (SD)
Leif Gummesson (S) Jessica Persson (C)
Cecilia Holmberg (M) Tomas Johansson (S)
Lena Häggblad (C) Britt Kilsäter (M)
Ingrid Hagberg-Hake (S) Robert Sandelin (S)
Laila Johansson (KD) Anette Höglund (L)

Nämndens sammanträden 2019:

Datum: 30 janari, 27 februari, 24 april, 22 maj, 25 september och 4 december.

  • Publicerat: 2019-01-08 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?