Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en myndighet som ska registrera förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap, kontrollera hur dessa förvaltas och ge tillstånd till vissa rättshandlingar. Nämndens verksamhet styrs av föräldrabalken.

De som berörs av överförmyndarnämndens verksamhet är förutom underåriga barn, sjuka äldre människor, utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och vuxenskadade människor. Dessa grupper kan få hjälp med att sköta sin ekonomi av i första hand en "god man".

Kommunalbesvär/Förvaltningsbesvär

Information finns under rubriken kommunfullmäktige. Läs mer

Nämndens ledamöter är valda av kommunfullmäktige för tiden 2019-2022.

Tre ledamöter Tre ersättare
Susanne Olsson (S), ordf Inger Löfblom Sjöberg (S)
Lena Häggblad (C), v ordf Dan Munther (KD)
Cecilia Holmberg (M) Houssam Al Massri (MP)

Nämndens sammanträden 2019:

Datum: 24 januari, 21 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november och 12 december.

  • Publicerat: 2019-01-08 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?