Valnämnd

Valnämnden har att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val och folkomröstningar enligt vallagen. Nämnden ansvarar också för de övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom området.

Kommunalbesvär/Förvaltningsbesvär

Information finns under rubriken kommunfullmäktige. Läs mer

Nämndens ledamöter är valda av kommunfullmäktige för tiden 2019-2022:

Fem ledamöter Fem ersättare
Annika Wåhlin (S), ordf Rune Andersson (S)
Claes-Göran Mårlind (M) Stefan Sörensson (L)
Kristofer Borvall (MP), v ordf Ann-Sofie Eriksson (S)
Margaretha Lennarthsson (SD) Thor Ströberg (SD)
Per-Ivar Ivarsson (C) Ola Persson (C)

Nämndens sammanträden 2019:

Ordföranden kallar till sammanträde vid behov.

  • Publicerat: 2019-01-08 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?