Valorganisation

I Sverige finns tre valmyndigheter som på det centrala, regionala och lokala planet organiserar genomförandet av val.

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra de olika valen. Valmyndigheten har hand om valförberedelser, upprättar röstlängder, utfärdar röstkort med mera.

Länsstyrelsen i Blekinge län är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid kommun- och landstingsfullmäktigvalen.

Kommunens valnämnd är lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att rent praktiskt genomföra valen, folkomröstningar och eventuella extra val. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler och se till att det finns röstmottagare. Valnämnden kan också informera om hur valet går till och var du kan rösta. Information om nämndens ledamöter och kontaktuppgifter till kommunens valkansli hittar du här: http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Paverka/Politik/Namnder/Valnamnd/

  • Publicerat: 2018-07-18 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?