Algblomning

Algblomning innebär att växtplankton eller bakterier förökar sig kraftigt under en begränsad tid. Det är ett naturligt fenomen som återkommer varje år i större eller mindre skala beroende på vilket väder vi får. Vissa arter, så kallade cyanobakterier, bildar gifter som kan vara skadliga för människor och djur.

Aktuell information

Aktuell allmän information om algblomning finns på Informationscentralen för Östersjön. Där finns även information om symtom på algförgiftning och vart man i så fall ska vända sig. Vill du veta mer om algblomningens utbredning se SMHI:s satellitbilder. De hålls aktuella dagligen under sommarmånaderna.

  • Publicerat: 2018-08-01 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?