Framtidsforum

Teknik och Fritidsnämnden formulerade uppdraget att ta fram en handlingsplan för att forma Karlshamns kommuns fritidsverksamhet 2009-2017. 

Handlingsplanen skulle med utgångspunkt för medborgarna och föreningslivet kartlägga anläggningsbehov och större underhåll på befintliga anläggningar samt ge svaret på följande formulerade frågeställningar. 

  • Att inventera status på anläggningarna och eventuella behov på större underhållsinsatser som kan krävas de närmaste tio åren. 
  • Att utreda förutsättningar och behov av ett framtida Idrottscenter med plats för flera anläggningar och även kringverksamhet som till exempel restaurang, RelaxCenter och affärer. 
  • Att utreda förutsättningar för alternativa finansieringsmöjligheter och även utreda alternativa former för ägande och driftansvar av ett eventuellt framtida Idrottscenter. 
  • Att utarbeta en handlingsplan för att forma Karlshamns kommuns fritidsverksamhet 2017.

 

Resultatet av arbetet presenteras i dokumentet Framtidsforum 2009 – 2017. För att hålla Framtidsforum aktuellt så finns ett mål att revidera handlingsplanen vartannat år (2011 samt 2014 - 2023). Dessa dokument är fria för nedladdning. 

  • Publicerat: 2018-09-03 av sara.widesjo@karlshamn.se
  • Etiketter: Framtidsforum,Handlingsplan,Framtidsforum 2009 - 2017,Inventering,Kartläggning,Anläggningsbehov,Fritidsverksamhet
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?