Du behövs!

Har du tid över och vill göra skillnad? Engagera dig ideellt!

När du hjälper någon annan som volontär får du också mycket tillbaka. Det är en chans att utvecklas, må bra och känna samhörighet med andra människor. Det känns gott att göra gott!

I Karlshamn kan du bland annat engagera dig i följande ideella verksamheter:

Senior i skolan

Riktar sig i första hand till pensionärer, men även till andra som har tid och intresse av att hjälpa till i förskolan eller i skolan. Din kunskap och livserfarenhet behövs!

Läs mer om att vara senior i skolan.

Språkcafé på Lokstallarna

Språkcafé är en mötesplats för både dig som är ny i Sverige och för svenskar.
Vi träffas en gång i veckan, pratar, umgås och övar på det svenska språket.

Ingen föranmälan behövs. För mer information, kontakta Marijana Nilsson, tel. 0454-172 82.

Sommarvistelse för äldre

Hjälp till att ge äldre en upplevelse att längta efter! På sommarvistelsen på Sörgården får äldre möjlighet att komma ut i naturen, fiska, spela boule, umgås med hundar, åka hästskjuts och mycket mer.

Bibliotekets läskraft

Högläsning för dementa är en uppskattad aktivitet som skapar samvaro, samtal och stimulans.

Vill du veta mer, kom till Kulturbyrån på Stadsbiblioteket c/o Citygallerian, plan 2 och träffa representanter från Studieförbundet Vuxenskolan, Omsorgsförvaltningen, Röda Korset och Kultur Karlshamn så berättar vi mer. Har du frågor, kontakta Jessica Andersson på telnr. 0455-30 73 74.

Grannsamverkan 

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Läs mer på samverkanmotbrott.se eller kontakta Anna Sunnetoft på telefon 0454-81043 eller via mail till anna.sunnetoft@karlshamn.se.

Röda korsets verksamheter

Besöksverksamhet

Besöksverksamhetens uppgift är att vara ensamma personers medmänskliga stöd i hemmet, serviceboendet och/eller vid promenader.

Det är belönande att hjälpa andra, att lyssna till andras livshistorier, att utan tidspress sitta ned med en gammal människa, läsa dagstidningen etc - det känns bra att kunna hjälpa och du är välkommen att dela denna upplevelse med oss.

Vill du vara med? Hör av dig till våra kontaktpersoner:

Karlshamn: Eva Thörnqvist, telefon: 0454-16557, kjelltsin@bredband.net

Asarum: Yngve Funeteg, telefon: 0454-59 86 89, funeteg@hotmail.com

Läxhjälp

På Österslättskolans bibliotek i Karlshamn tisdagar 15.00-17.00 stödjer vi elever i läxläsning.

Framförallt hjälper vi de elever med invandrarbakgrund som behöver extra stöd. 

Vill du vara med?

Kontaktperson: Anneli Bengtsson, 0708-489190, anneli.bengtsson@karlshamn.se

Språkcafé

Språkcafé hålls varje vecka på flyktingförläggningen på Lindemo i Asarum onsdagar 18.00-20.00.

Här umgås vi med asylsökande och pratar enkel svenska över en kopp kaffe.

Språkcafé hålls även på Prästgården i Hällaryd för kvinnor och barn måndagar 18.30-20.00 udda veckor. 

Vill du vara med?
Kontakta Anna-Karin Bengtsson: 070-5631595, annakarin.bengtsson@hotmail.com

Övriga verksamheter 

Du hittar flera frivilligverksamheter på Röda korsets hemsida

God man/förvaltare

Som god man eller förvaltare får du förtroendet att hjälpa en medmänniska. Det kan exempelvis handla om att betala räkningar, tillse att huvudmannen får den vård och omsorg som behövs eller att vara ett stöd vid myndighetskontakter.

Läs mer om god man och förvaltare

Kontaktperson

En kontaktperson kan ge guidning och stöd i vardagen till människor med sociala problem eller funktionshinder eller till personer med en annan kulturell bakgrund som är nyfikna på vårt samhälle. Både ungdomar och vuxna kan behöva en kontaktperson.

Uppdraget som kontaktperson ser olika ut beroende på vilka behov som finns. Oftast handlar det om att umgås och finnas till för personen. Vanliga aktiviteter kan vara att ta en fika, gå en promenad, gå på bio, se på fotboll eller annat som ni gemensamt är intresserade av. För många ungdomar handlar det också om att få en förebild.

Läs mer om kontakpersonsuppdrag

Stödfamiljer/kontaktfamiljer

En stödfamilj eller en kontaktfamilj tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem, en eller flera helger i månaden. Syftet är att vara ett regelbundet stöd för ett barn eller en ungdom samtidigt som föräldrarna får avlastning. 

Läs mer om stödfamilj / kontaktfamilj.

Bli fadder till nyanlända och asylsökande

Vi letar efter dig som vill dela med dig av din tid – hur mycket bestämmer du själv! Kanske kan du guida en asylsökande eller nyanländ in i det svenska samhället?  

Läs mer om att bli fadder genom Svenska kyrkan.

 

  • Publicerat: 2017-03-15 av jonas.nilsson@karlshamn.se
  • Etiketter: ideell,ideellt arbete,volontär,frivillig
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?