Skog

Björkbacke i Asarum

Karlshamns kommun äger idag ca 1750 hektar skogsmark, exklusive skärgårdsöarna och den bostadsnära skogen. Skogen ska vara till för alla; den fungerar som en betydelsefull rekreationskälla för kommuninvånare och besökare samt är en viktig livsmiljö åt många djur, växter och andra organismer. Samtidigt ska skogsbruket vara ekonomiskt lönsamt. Det är således många aspekter som vägs in i skötseln av kommunens skogar.

Tekniska nämnden har ansvaret för att kommunens skogar sköts. Det praktiska skogsbruket genomför gatu- och parkenheten tillsammans med en skogsentreprenör.

Riktlinjerna för skogens skötsel finns angivna i kommunens skogspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-02. Skogspolicyn ska ligga till grund för en skogsbruksplan, som mer i detalj går in på hur olika skogspartier ska skötas. Gällande skogsbruksplan antogs av kommunfullmäktige 2012-12-03. Skogsbruksplanen utgör underlag för upphandling av skogsentreprenör.

Bokskog i KarlshamnViol i Långasjönäs naturreservat

  • Publicerat: 2017-11-17 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?