Natura 2000

För att bevara mångfalden av växter och djur, och skydda deras livsmiljöer, har EU skapat ett nätverk kallat Natura 2000. Natura 2000 bygger på habitat- och fågeldirektiven, vilka är en form av EU-lagar som medlemsländerna är skyldiga att tillämpa. Särskilda bevarandeområden för olika naturtyper (habitiat) och deras skyddsvärda arter ska utses, liksom särskilda skyddsområden för fåglar. Dessa områden kallas för Natura 2000-områden.

Varje område har en bevarandeplan som beskriver naturvärdena och hur området ska skötas. Länsstyrelsen eller skogsstyrelsen ansvarar för skydd, skötsel och tillsyn för Natura 2000-områdena. Mer information om Natura 2000-områden i Karlshamns kommun finns att hitta på Länsstyrelsen Blekinge Läns hemsida.

  • Publicerat: 2013-02-14 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
  • Etiketter: natur,fåglar,habitat
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?