Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturvärden, och som fungerar som livsmiljöer för hotade växt- och djurarter. Ofta innehåller nyckelbiotoperna t.ex. död ved, gamla träd och mossklädda stenblock som annars är ovanligt i konventionellt skötta skogsmiljöer. Skogsstyrelsen har i uppdrag att inventera nyckelbiotoper. Det finns inget generellt skydd för nyckelbiotoper, men områden med höga naturvärden är man skyldig att ta hänsyn till enligt miljöbalken och skogsvårdslagen. För att läsa mer om nyckelbiotoper, se Skogsstyrelsens hemsida.

  • Publicerat: 2012-07-31 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?